رمان باز سایت دانلود رمان ایرانی رمان جدید

رمان عشق ارباب از نویسنده سحر دریا.م با لینک مستقیم

رمان باز سایت دانلود رمان ایرانی رمان جدید دانلود رمان عشق ارباب از نویسنده سحر دریا.م با لینک مستقیم

دانلود رمان عشق ارباب به قلم سحر دریا.م با لینک مستقیم

دانلود رمان عشق ارباب با فرمت پی دی اف، اندروید، آیفون، جاوا
موضوع رمان عشق ارباب: عاشقانه ، هیجانی ، غمگین ، اربابی
نویسنده رمان: سحر دریا.م
تعداد صفحات رمان ۵۲۸ صفحه

دانلود رمان عشق ارباب

خلاصه رمان : ستاره در پی مرگ ناگهانی خواهر دوقلویش مهتاب و به وصیت او، قبول می کند که نقش او را درخانه اش و در کنار شوهر خواهر خشک و مرموزش بازی کند.
حالا با حضور او آرامش به خانواده برگشته ولی شعله های انتقام در کنار عشقی نوخاسته ستاره را وادار می کند که…
قسمتی از متن رمان عشق ارباب
دﺳﺘﺎن ﻇﺮیفش از ﺑﯿﻦ دست هاﯾﻢ ﺷﻞ ﺷﺪ و از روی ﺗﺨﺖ آوﯾﺰان ﺷﺪ.
ﻧﮕﺎﻫﻢ را ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ای ﮐﻪ ﮐﻒ دﺳﺘﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد دوﺧﺘﻢ و ﻫﻤﺎن طور از ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺘﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم.
ﻧﮕﺎه آﺧﺮم را ﺑﻪ او دوﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن زﯾﺒﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ گنگی ﺳﺮم را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪم و ﺑﻪ ﻃﺮف در اﺗﺎق ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدم…

ﺑﺎ بی حالی دﺳﺘﮕﯿﺮه را ﮔﺮﻓﺘﻢ و از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪم.
ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﭘﺮ از اﺷﮏ آن دو ﻧﻔﺮ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﻃﺮف آﺧﺮ راﻫﺮو راه اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﺻﺪا ی ﺟﯿﻎ ﻧﺮﮔﺲ ﺟﻮن، ﻋﻤﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدری دﻟﺴﻮز ﮐﻨﺎرﻣﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪ…
ﻧﺮﮔﺲ ﺟﻮن: ﻣــﻬــﺘﺎب…
اﯾﻦ آﻏﺎزی ﺑﻮد ﺑﺮای این که ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺑﺎ ﻗﺪم ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﺗﻨﺪﺗﺮ از راﻫﺮو ﺑﮕﺬرم و راه ﺧﺮوج ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮم.
ﻗﺪم ﻫﺎﯾﻢ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ دو از ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم می ﮔﺬﺷﺘﻢ و ﺣﻠﻘﻪ را در دﺳﺘﻢ می ﻓﺸﺮدم.
دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﮑﺸﻢ و داد ﺑﺰﻧﻢ اﻣﺎ ﺧﻮدم را ﺑﺎ ﺗﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮان می زدم و آﻧﻬﺎ ﻣﺮا دﯾﻮاﻧﻪ ﺧﻄﺎب می ﮐﺮدن آروم ﻣﯽ ﮐﺮدم.
اون رﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد…
و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ی ﺑﺰرگی را…

آپلود رمان درخواست رمان

کاربر محترم اگر نویسنده این رمان هستید و درخواست حذف آن را از تارنمای نوول باز داریداینجا کلیک کنید

گزارش مشکل راهنمای دانلود
دانلود جدیدترین رمان ها از کانال دانلود رمان :) عضویت در کانال دانلود رمان
۲ نظر ارسال شده
  1. Maede گفت:

    خیلی قشنگه جذابیت خاص خودشو داره پیشنهاد می کنم که حتما بخونید

  2. Reyhana گفت:

    رمان قشنگیه……